header image
Home arrow Fam. Roubos
Familie Roubos

De familie Roubos ( ook : Rouwbos, Roubosch, Rouwbosch ) kent zijn oorsprong in het Brabantse Dussen.  Het oudste tot dusverre gevonden familielid is Adrianus Roubosch, geboren circa 1550.

De Roubossen waren vnl. boeren en landbouwarbeiders.  Echter het land van Heusden en Altena werd jaarlijks getroffen door wateroverlast (o.a. de  St Elisabethsvloed 1421 en de watersnoodramp 1953 ), waardoor oogsten verloren gingen. Vermoedelijk is dit de reden dat de familie voor een groot deel is weggetrokken uit dit gebied en hebben zich over het land verspreidt. De watersnoodramp van 1953 heeft diverse familieleden het leven gekost.  

In de parenteel wordt het nageslacht van Adrianus Roubosch uit Dussen beschreven vanaf circa 1550