header image
Home arrow Fam. Venema
Familie Venema

In de parenteel wordt het nageslacht van Jan Lenses Venema en Geertje Johannes Sweitses uit de Wilp beschreven van af circa 1754.

in de overige parentelen vindt u : 

1.   Aaldrik Kornelis en Tietje Derks uit Scheemda vanaf circa 1750 

2.   Abraham Kornelis Venema en Aaltje Everts uit Westfriesland vanaf circa 1762

3.   Albert Hendriks en Trijntje Fokkes uit Ureterp vanaf circa 1755 

4.   Arent Derks en  Rienje Tjasses uit Thesinge vanaf circa 1739

4.   Balster Pieters en Lammigjen Mennes uit Veendam vanaf circa 1750 

5.   Berend Tjarks en Anje Melles uit Muntendam vanaf 1730 

6.   Berent Pieters en Claasje Egberts uit Meeden vanaf 1697 

7.   Bouke Johannes en Janke Hendriks uit Grootegast vanaf 1711

8.   Derk Koerts Venema en Aaltje Jans uit Harkstede ( Slochteren ) vanaf circa 1720 

9.   Ebel Oenes uit Haren vanaf circa 1715 

10. Egbert Hindriks Venema en Niesje Hindriks uit Veenhof ( Gieten ) vanaf circa 1730 

11. Eit Jans en Esther Pieters uit Bakkeveen vanaf circa 1750 

12. Eize Jacobs en Grijttje Thees uit Hemrik ( Opsterland ) vanaf circa 1740 

13. Eppe Jans en Hilligjen Jans uit Veendam vanaf circa 1700 

14. Etje Jurriens Venema en Meindert Jans van Essen uit Zuidbroek vanaf circa 1790

15. Fokke Jans en Aaltje Pieters uit Noordbroek vanaf circa 1725 

16. Freerk Jans Venema en Hindrikje Jacobs uit Wildervank vanaf circa 1760 

17. Geert Lucas en Anneigjen Josephs Rozenbeek uit Groningen vanaf 1733 

18. Geert Lucas Venema en Trijntje Hindriks Munneke uit Donderen ( Vries ) vanaf 1756 

19. Geert Sipkes en Volkjen Jans uit Veenwouden vanaf 1732 

20. Geert Willems Fennema en Lutgert Harms uit Meeden vanaf 1749 

21. Gerben Cornelis en Tjitske Annes uit Oppenhuizen vanaf circa 1685 

22. Heine Derks en Idan Jans uitvanaf circa 1710 

22. Heijo Pieters Venema en Luktje Jans uit Westerlee vanaf 1703 

23. Hendrik Venema en Bontje Jans uit Ureterp vanaf circa 1760 

24. Hendrik Vreerks en Mattje Attjes uit Niekerk vanaf circa 1750 

25. Hendrik Ydes van Grietje Pieters uit Bergum vanaf circa 1740 

26. Hindrik Berends en Geertijn Luifers uit Harkstede ( Slochteren ) van af circa 1700 

27. Hotze Dootjes en Hemke Meinderts uit Grootegast vanaf circa 1703

28. Jacob Abels em Trientien Klaassens uit Midwolde ( Leek ) vanaf 1736

29. Jacob Arends Venema en Geesje Hindriks uit Zuidlaren vanaf circa 1750

30. Jacob Jacobs Venema en Meike Pieters Dooijes uit Zuidlaren vanaf circa 1776 

31. Jakob Harms en Annechien Meints uit Engelbert ( Noorddijk ) vanaf circa 1730

32. Jan Eppes Venema en Maria Hindriks uit Veendam vanaf 1747 

33. Jan Hendriks en Ymkjen Johannes uit Drachten vanaf circa 1740

34. Jan Jans en Lammigjen Jans uit Veendam vanaf circa 1760 

35. Jan Jochums en Doetje Gabes uit Suawoude vanaf circa 1725

37. Jan Joestens en Annechien Hindriks uit Scharmer ( Slochteren ) vanaf circa 1725 

38. Jan Lammerts Venema en Gezien Lammerts uit Veendam vanaf circa 1756 

39. Jan Wobbes en Hendrikje Roelofs uit Grootegast vanaf circa 1745

40. Jan Ziammes en Ebeltje Pieters uit Farmsum ( Delfzijl ) vanaf circa 1765 

41. Johannes Zijtzes en Grietje Jans uit Eernewoude vanaf 1723 

 

 

44. Klaas Hendriks Krikke en Jantje Hendriks Pijlman uit Wetering ( Steenwijkerwold ) vanaf circa 1733 

45. Koene Geerts en Aaltje Hindriks uit Meeden vanaf 1737

46. Luitje Alberts en Sipke Tammens uit Sappemeer vanaf circa 1740 

47. Lukas Abels venema en Geertje Geerts uit Zuidlaren vanaf 1725 

48. Luurt Willems venema en Roelina Sinninghe uit Ezinge vanaf circa 1787 

49. Marten Jans Venema en Hilligje Harms uit Lettelbert ( Midwolde ) vanaf circa 1738 

50. Mindert Jeens en Liefke Jacobus uit Zuiderdrachten vanaf circa 1730 

51. Minne Feyes en 1.Anskjen Franses en 2.  Jeltje Minnes uit Veenwouden vanaf circa 1730

52. Pieter Eppes en Antje Hindriks uit Grijpskerk vanaf circa 1725 

53. Roelof Abrahams en Aaltje Hindriks uit Kijlcompagnie ( Hoogezand ) vanaf 1712

54. Rotger Berends en Stientje Geerts uit Bentheim ( Duitsland ) vanaf circa 1754 

55. Sjoerd Annes Venema en Harmke Willems uit Terzool vanaf circa 1723

56. Tamme Tjakkes en Renske Jans uit Tripscompagnie vanaf circa 1726 

57. Tjibbe Eelkes Venema en Sieuwke Wiegers uit Driesum vanaf circa 1730 

58. Trijntje Venema uit Sappemeer vanaf  circa 1810 

59. Uiltje Hoijtes en Antje Ebeles uit Garijp vanaf circa 1701

60. Uipke Jans Venema en 1.Jantje Heijnes en 2. Aeltjen Tonnis uit Noordbroek vanaf circa 1691

61. Uko Bolken en Trientje Jans uit Vollner ( Duitsland ) vanaf circa 1748 

62. Wijbe Luitjens en Bauke Heerkes uit Grootegast vanaf 1694 

63. Willem Ferikes Venema en Hiltje Eises uit Hemrik vanaf circa 1745 

64. Willem Gerlofs en Aafke Pieters uit Veendam vanaf circa 1745

65. Willem Roelofs en Maria Hindriks uit Zuidlaarderveen vanaf circa 1719

66. Wolter Roelfs en Trientje Harms uit Garnwerd vanaf circa 1743